Charakterystyka pisma

POCZĄWSZY OD ROKU 2018 WSZYSTKIE KOLEJNE WYDANIA DOSTĘPNE SĄ NA PLATFORMIE CZASOPISM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO – link.

Współczesna Gospodarka (ISSN 2082-677X) jest elektronicznym czasopismem naukowym wydawanym przez Uniwersytet Gdański, Instytut Transportu i Handlu Morskiego w Sopocie. Pismo jest adresowane do środowiska naukowego oraz praktyków gospodarczych.

W naszym czasopiśmie publikujemy:

  • Artykuły naukowe poświęcone wszelkim problemom współczesnej ekonomii, w szczególności dotyczące gospodarki elektronicznej, globalnej oraz morskiej.
  • Wyniki i komunikaty z badań naukowych.
  • Studia przypadków.
  • Recenzje książek oraz artykułów zamieszczonych w krajowych i zagranicznych periodykach naukowych (branżowych).
  • Informacje z konferencji naukowych.

Wszystkie artykuły naukowe zamieszczone w czasopiśmie są recenzowane. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematyką czasopisma do przysyłania swoich prac do publikacji. Za zgłoszenie i publikację artykułów nie są pobierane żadne opłaty.

Współczesna Gospodarka jest ujęta w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w części B) z liczbą 9 punktów za publikację w czasopiśmie (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 grudnia 2016 roku).

Współczesna Gospodarka jest czasopismem o otwartym dostępie (open access), co oznacza, że użytkownik może korzystać (czytać, pobierać, cytować, kopiować, rozpowszechniać, drukować) z całego zbioru zamieszczonych artykułów bez opłat i konieczności wcześniejszego uzyskania zgody redakcji lub autora pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Korzystanie z artykułów czasopisma odbywa się na warunkach licencji Creative Commons – uznanie autorstwa (CC BY). Warunki licencji znajdują się na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Współczesna Gospodarka jest kwartalnikiem wydawanym tylko w wersji elektronicznej (wersją pierwotną każdego numeru czasopisma jest wersja elektroniczna). Streszczenia opublikowanych prac są dostępne online w bazach danych: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, IndexCopernicus, BazEkonDirectory of Open Access Journals, POL-index, CEEOL (Central and Eastern Europe Online Library).