Rok 2013

Efekt ryzyka w tle na popyt na samoubezpieczenie zdrowotne

Wartość usług transportowych a pozycjonowanie przedsiębiorstw żeglugowych

Recykling morskich statków handlowych

Konkurencja o rosyjski i wschodnioeuropejski rynek między portami wschodniego wybrzeża Bałtyku

Kenia – światowy lider w płatnościach mobilnych

Sztuczne sieci neuronowe oraz metoda wektorów wspierających w bankowych systemach informatycznych

Patologie systemu motywacyjnego – przyczyny i skutki

Strukturyzacja światowego systemu rynku handlu morskiego

Kryteria oceny efektywności polskich służb celnych w odprawie celnej w obrotach handlu zagranicznego

Polityka budżetowo-fiskalna i monetarna w Polsce a popyt na usługi branży TSL

Wybór kierunków optymalizacji potencjału transportu morskiego Ukrainy

Rola administracji i przedsiębiorczości w rozwoju transportu morskiego Ukrainy

Stan rybołówstwa na świecie – polityka zarządzania

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskiej gospodarce

Ukraina w procesie globalizacji rynku frachtowego

Ekonomizacja nierynkowych dziedzin życia i jej konsekwencje

Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem języka UML

Pierwotny rynek mieszkaniowy w Elblągu w latach 2008-I kwartał 2012 – wybrane aspekty