Rok 2014

Zarządzanie zasobami ludzkimi w ujęciu ekonomii
 behawioralnej

Social CRM jako wsparcie zarządzania wiedzą 
o klientach

Tendencje na współczesnych 
rynkach usług portowych

Wzrost instytucjonalnych kredytów rolniczych
 w indyjskim stanie Punjab

Identyfikacja zjawiska niedoszacowania debiutujących akcji i ich przeszacowania w dłuższym okresie na giełdzie warszawskiej w latach 2005-2013

Superkomputery do wspomagania procesów
 gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem 
sektora bankowego

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna i perspektywy jej prawidłowego rozwoju

Podstawowa dokumentacja spedycyjno-transportowa w pracy spedytora międzynarodowego

Uwarunkowania rozwoju suchych portów w Chinach w kontekście funkcjonowania globalnych 
łańcuchów dostaw

Mozambik. Perspektywy eksportu

Rola Internetu w handlu międzynarodowym

Internet w marketingu usług prawniczych

Zastosowanie handlu internetowego 
w sektorze morskim

Wykorzystanie koncepcji 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
w spółkach z udziałem Skarbu Państwa 
na przykładzie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Transport ropy naftowej z regionu 
Morza Kaspijskiego do Europy

Czy w Polsce jest potrzebny transport wodny
 śródlądowy?

Wielkość przedsiębiorstw a innowacyjność 
regionalnego systemu przemysłowego 
w województwie pomorskim w latach 2009-2011

Gotowość Polski do funkcjonowania w strefie EURO

Promocja gospodarcza małego kraju – przypadek Słowenii

Metoda wyboru systemu technicznego do realizacji projektu w oparciu o sytuacyjne kryterium
 efektywności

Znaczenie waluty kryptograficznej Bitcoin 
jako środka wymiany

Szkolna Kasa Oszczędności jako wzrost świadomości finansowej u najmłodszych

Rolniczy system podatkowy w Polsce i kierunki jego zmian

Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce

Korzyści aglomeracji w otoczeniu sektora kultury

Europejska polityka żeglugowa

Rola funduszy unijnych w rozwoju polskich firm

Koncepcja zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw w świetle globalizacji

Teoria rynków efektywnych i model racjonalnego inwestora – od warunków ryzyka do warunków konfliktu