Kanały i determinanty dyfuzji technologii

Jakub M. Kwiatkowski

Streszczenie

Zdolność kreowania technologii oraz jej absorpcji decyduje o potencjale rozwojowym wszystkich krajów współczesnego świata. Niniejszy artykuł stanowi przegląd dotychczasowej literatury przedmiotu dotyczącej kanałów i determinant decydujących o prędkości zachodzenia dyfuzji technologii pomiędzy krajami. Część pierwsza analizuje trzy podstawowe kanały dyfuzji, za jakie uznaje się handel międzynarodowy, Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie, a także sieciowanie. W części drugiej podjęta zostaje próba usystematyzowania determinant dyfuzji technologii według klasyfikacji zaproponowanej przez UNCTAD – ze względu na charakter technologii, a także czynniki związane z dawcą technologii, odbiorcą oraz z polityką gospodarczą i społeczeństwem. Analiza ta pozwala na wysnucie szeregu wniosków oraz sugeruje potrzebę prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

 Kanały i determinanty dyfuzji technologii

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player