Ewolucja aktywności innowacyjnej w aspekcie
wielkości przedsiębiorstw na Pomorzu Zachodnim

Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska

Streszczenie

Etap transformacji, który związany jest ze zmianami struktury wielkości podmiotów gospodarczych potrafi oddziaływać na procesy ekonomiczne oraz może wpływać stymulująco na działalność innowacyjną w przemyśle. Przeprowadzone badania potwierdzają hipotezę, że głównym przyczyną przyśpieszenia rozwoju ekonomicznego jest transfer technologii z zagranicy. Natomiast główny ciężar implementacji nowych technologii spoczywa na średnich i dużych przedsiębiorstwach. Krajowi przedstawiciele małych i mikro podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą w badanym regionie, wykazują wyraźnie niższą chęć do podejmowania ryzyka. W toku prowadzonej działalności podmioty, zmieniają swoją aktywność innowacyjną, zbliżając się w swoich zachowaniach do zagranicznych i znacznie większych konkurentów. Artykuł prezentuje wyniki systemowych badań przeprowadzonych w roku 2007 za lata 2004-2006 i w 2012 za lata 2008-2011 na terenie województwa zachodniopomorskiego, które dotyczyły innowacyjności regionalnego systemu przemysłowego. Celem nadrzędnym artykułu jest zestawienie i porównanie wyników badań aktywności zachodniopomorskiego systemu przemysłowego w zakresie działalności innowacyjnej w dwóch okresach, ze szczególnym uwzględnieniem klas wielkości przedsiębiorstw.

 Ewolucja aktywności innowacyjnej w aspekcie
wielkości przedsiębiorstw na Pomorzu Zachodnim

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player