Analiza czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Polsce na poziomie podregionów

Kinga Kądziołka

Streszczenie

W pracy analizowano zależności między wybranymi charakterystykami społeczno – ekonomicznymi, demograficznymi i środowiskowo – przestrzennymi a natężeniem przestępstw stwierdzonych w podregionach. Do identyfikacji zależności wykorzystane zostały modele ekonometryczne. W celu zredukowania liczby zmiennych objaśniających zastosowano metodę Warda. Zwrócono uwagę na problem wyboru zmiennych objaśniających. Porównano modele, w których wyboru zmiennych objaśniających (reprezentantów poszczególnych grup) dokonano za pomocą różnych metod. Najlepszym dopasowaniem do danych empirycznych charakteryzował się model, w którym jako reprezentantów poszczególnych grup wybrano zmienne najsilniej skorelowane ze zmienną objaśnianą. Najgorszym dopasowaniem do danych empirycznych charakteryzował się model, w którym reprezentantów poszczególnych grup wybrano metodą środka ciężkości.

 Analiza czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Polsce na poziomie podregionów

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player