Pozycja strategiczna Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o. na polskim rynku transportu lotniczego

Henryk Ćwikliński, Grzegorz Pawłowski

Streszczenie

Porty lotnicze stanowią kluczowe, punktowe ogniwo infrastruktury transportu lotniczego, która jest częścią całego systemu transportu. Ich potencjał determinuje sieć powiązań lotniczych i wpływa na długofalową, strategiczną pozycję na rynku usług lotniczych. Analiza strategiczna stanowi kluczowy element w procesie zarządzania strategicznego portem lotniczym. Najbardziej prawdopodobny scenariusz stanu makrootoczenia Portu Lotniczego Gdańsk wykazuje się relatywnie wysoką przewidywalnością i generalnie pozytywnym oddziaływaniem na potencjalne możliwości rozwoju tego portu w najbliższych latach. Jedynie sfera demograficzna oraz w pewnym stopniu międzynarodowa, mogą stanowić bariery w osiąganiu strategicznych celów rozwoju tego portu. Port Lotniczy Gdańsk zajmuje trwale trzecią pozycję na polskim rynku. Analiza luki strategicznej pozwala na stwierdzenie, że w stosunku do głównych konkurentów Port Lotniczy Gdańsk wykazuje lukę zgodności trendów a w stosunku do mniejszych portów regionalnych lukę nadmiaru. Usługi GDN znajdują się w kwadracie „Gwiazda” według pozycji w macierzy BCG. Omawiane lotnisko ma skrupulatnie przygotowany program inwestycyjny do 2035 roku. Dynamika prognozowanego wzrostu liczby pasażerów i dynamika prognozowanej liczby operacji lotniczych w Gdańsku jest ogólnie nieco większa niż dynamika prognoz ogólnopolskich. Strategicznym wyzwaniem na dalsze lata będzie umacnianie statusu GDN jako polskiej bramy lotniczej do Skandynawii.

 Pozycja strategiczna Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o. na polskim rynku transportu lotniczego

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player