Drogowy przewóz substancji niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem paliw płynnych

Adam Salomon

Streszczenie

Artykuł zawiera charakterystykę transportu ładunków niebezpiecznych w ujęciu gałęziowym (transportu drogowego). Zostały w nim zawarte kwestie dotyczące aspektów prawnych, zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymagania stawiane uczestnikom przewozu obowiązujące na terenie Unii Europejskiej i Polski. Szczególny nacisk został położony na zagadnienia związane z przewozem paliw płynnych.

 Drogowy przewóz substancji niebezpiecznych
ze szczególnym uwzględnieniem paliw płynnych

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player