Globalny wymiar bałtyckiego rynku żeglugi kontenerowej

Ernest Czermański

Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi próbę podsumowania ostatniego okresu rozwoju bałtyckiego rynku żeglugi kontenerowej, szczególnie po roku 2000 z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły na nim w 2010 roku, aby w końcowym efekcie wykazać, iż rynek ten stał się rynkiem globalnym i podlega ogólnoświatowym czynnikom determinującym jego dalszy rozwój. Na wstępie zarysowano kształt i wymiar rynku poprzez analizę ilościową i jakościową. Pokazało to jego globalny wymiar. Następnie dokonano analizy szans i zagrożeń wynikających z opisanych zmian zarówno dla rynku jako elementu warunkującego międzynarodową wymianę handlową państw Regionu Morza Bałtyckiego, a także dla jego uczestników – głównie armatorów tworzących stronę podażową rynku. Na zakończenie podjęto próbę wykazania, iż prezentowane w środowisku biznesu kontenerowego silne obawy co do dalszej przyszłości bałtyckiej żeglugi dowozowej niekoniecznie mogą się spełnić, ponieważ istnieją realne przesłanki świadczące za jego dalszym rozwojem.

 Globalny wymiar bałtyckiego rynku żeglugi kontenerowej

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player