Inżynieria wiedzy stymulatorem przedsiębiorczości w dobie nowej gospodarki

Krzysztof Ficoń

Streszczenie

W artykule przedstawiono informacyjne wyzwania przedsiębiorstw nowej gospodarki w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych zgromadzonych w systemach teleinformatycznych. Współczesne przedsiębiortswa zalewane są lawiną informacyjną w postaci elementarnych, bezkontekstowych danych źródłowych o niewielkiej przydatności w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Zjawisku temu mają przeciwdziałać nowoczesne technologie ekstrakcji danych i kompresji informacji rozwijane m.in. w ramach inżynierii wiedzy (Knowledge Engineering). Szczegółowo zostały omówione trzy wybrane metody OLAP (On-Line Analytical Processing), DM (Data Mining) i BI (Business Intelligence) coraz częściej stosowane na wirtualnych platformach Cloud Computing. Inteligetna selekcja informacji źródłowej i dedykowana personalizacja wiedzy biznesowej stanowi ogromne wyzwanie pod adresem całego sektora IT i wymaga radykalnych rozwiązań koncepcyjno-technologicznych.

 Inżynieria wiedzy stymulatorem przedsiębiorczości w dobie nowej gospodarki

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player