Wpływ globalnego kryzysu finansowego na zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku

Jerzy Piotr Gwizdała

Streszczenie

Głównym celem artykułu jest przedstawienie roli ryzyka w działalności banku komercyjnego ze szczególnym uwzględnieniem globalnego kryzysu finansowego. W części wstępnej przedstawiono genezę kryzysów gospodarczych, zwłaszcza współczesnego kryzysu z lat 2007–2010, który miał swój początek w Stanach Zjednoczonych na rynku kredytów hipotecznych subprime. Sięgające 1831 r. rozważania pozwalają zrozumieć przyczyny wystąpienia tego kryzysu. Następnie poddano analizie wpływ globalnego kryzysu finansowego na skalę działalności kredytowej banków w Polsce, przedstawiając strukturę podmiotową portfela kredytowego, ze szczególnym uwzględnieniem struktury kredytów dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. W drugiej części artykułu omówiono proces zarządzania ryzykiem kredytowym, zwracając uwagę na kluczową rolę polityki kredytowej banku, a także określono warunki i perspektywy rozwoju działalności kredytowej banku komercyjnego. Przedstawiono też kryteria prawidłowej gospodarki kredytowej, wskazując jako optymalne rozwiązanie opracowanie tzw. „podręcznika kredytowego”.

 Wpływ globalnego kryzysu finansowego
 na zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player