Uwarunkowania analizy ryzyka w infrastrukturze krytycznej sektora energii

Przemysław Borkowski

Streszczenie

Artykuł podejmuje problem oceny ryzyka w infrastrukturze krytycznej. W szczególności koncentruje się na uwarunkowaniach modelu identyfikacji i ewaluacji ryzyka wynikających ze specyfiki infrastruktury krytycznej sektora energii. Przedstawiono ograniczenia, jakim podlegał będzie taki model, zaproponowano koncepcję klasyfikacji ryzyka możliwą do zastosowania w odniesieniu do infrastruktury krytycznej oraz wskazano na różnice w stosunku do klasycznych procedur modelowania ryzyka.

 Uwarunkowania analizy ryzyka w infrastrukturze krytycznej sektora energii

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player