Przedsiębiorstwa portowe i żeglugowe jako podmioty morskiej przestrzeni transportowej i logistycznej

Andrzej S. Grzelakowski

Streszczenie

Podstawowym celem artykułu jest określenie miejsca i roli przedsiębiorstw sektora transportu morskiego, działających w globalnej morskiej przestrzeni transportowej i logistycznej w kreowaniu podstaw zintegrowanego ładu w tej sferze gospodarki światowej. Przeprowadzone badania wskazują, iż przedsiębiorstwa portowe i żeglugowe podejmują aktywne działania zmierzające do budowy ładu logistycznego w mikrośrodowisku, w którym funkcjonują. Generalnie jednak, funkcjonując w skali globalnej w warunkach niepewności i znacznej niekiedy nierównowagi rynkowej, cechującej się nadwyżką podaży nad popytem efektywnym, dążą one za pomocą dostępnych im narzędzi ze sfery cenowo-finansowej do budowy podstaw ładu o typowo propodażowej orientacji. Jedynie w warunkach względnej równowagi rynkowej są one w stanie, dzięki aktywnym propopytowym działaniom, skutecznie wspierać procesy tworzenia spójnej w skali globalnej przestrzeni zarówno transportowej, jak i logistycznej. Ich wpływ na te procesy może być znaczny, zważywszy na to, iż przestrzeń ta regulowana jest zarówno przez międzynarodowy mechanizm rynkowy, a w tym układ rynków frachtowych, jak i publiczny, tj. ustalone normy międzynarodowej polityki morskiej (maritime governance).

 Przedsiębiorstwa portowe i żeglugowe
 jako podmioty morskiej przestrzeni
 transportowej i logistycznej

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player