Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 2

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

Streszczenie

Artykuł przedstawia wnioski dotyczące zastosowania metody składowych głównych do pomiaru potencjału przedsiębiorczości przedsiębiorstwa. W badaniach wykorzystano metodę analizy składowych głównych w celu wyodrębnienia istotnie skorelowanych zmiennych. Metoda daje sposobność zastąpienia wejściowego zbioru skorelowanych cech poprzez niewielką liczbę nieskorelowanych składowych głównych, które stanowią liniowe kombinacje zmiennych. Minimalizacja liczby zmiennych potrzebnych do wyjaśnienia danej zmiennej upraszcza interpretację wyników. Stosowanie modelu uproszczonego wymaga jednak sprawdzenia, czy model w wystarczającym stopniu opisuje zmienność danych dla danej populacji, a także jaka część zmienności wyjaśniłaby kolejne składowe modelu.

 Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności
 konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
 Analiza danych ilościowych – część 2

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player