Marka jako źródło konkurencyjności banków w Polsce

Justyna Rutecka

Streszczenie

Konkurencja towarzyszy przedsiębiorstwom w każdym sektorze gospodarki. W dobie XXI wieku wszystkie podmioty konkurują ze sobą o uznanie i zaufanie klientów. Jest to trudne wyzwanie zwłaszcza w sektorze usług bankowych. Instytucje te nie są w stanie wyróżnić się na rynku ofertą, ponieważ ta jest zbliżona do oferty konkurencji. Duże bariery wejścia na rynek oraz duża ilość podmiotów, które świadczą usługi podobne do usług banków zagraża tym organizacjom. Obecnie na rynku usług bankowych ważna okazuje się być marka. Odróżnienie się od konkurencji wizerunkiem i przywiązanie klienta do marki to źródła przewagi dla polskich banków. W budowie silnej marki ważną rolę odgrywają takie czynniki jak: komunikacja wewnętrzna firmy, reklama, procesy biznesowe, jakość, relacje z inwestorami czy klientami. Jej budowa jest wyzwaniem dla wielu banków, ponieważ wokół niej musi skupiać się cała strategia przedsiębiorstwa.

 Marka jako źródło konkurencyjności banków
 w Polsce

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player