Pozycja handlowa Polski w sektorze usług ICT

Sylwia Talar

Streszczenie

Artykuł obejmuje analizę i ocenę wyników Polski w światowej wymianie usługami ICT. Badaniu poddano pozycję handlową na podstawie przede wszystkim udziału w światowym eksporcie usług ICT, ujawnionych przewag komparatywnych (RCA) i stopy pokrycia handlu. Przedstawiono także tendencje w światowym handlu usługami ICT. Dane statystyczne pochodzą z bazy UNCTAD oraz Eurostat. Międzynarodowy handel w sektorze usług ICT charakteryzuje się specyficznymi cechami i interpretacja wyników w tej wymianie powinna uwzględniać szczególny charakter usług ICT. Polska obecnie nie ujawnia względnej przewagi w eksporcie usług ICT, ale notuje dodatnie saldo. Praktycznie wszystkie wskaźniki handlowe dla Polski wykazują bardzo wysoką dynamikę wzrostu, co świadczy o poprawie jej pozycji handlowej w sektorze usług ICT.

 Pozycja handlowa polski w sektorze usług ICT

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player