Program e-customs – nowa jakość usług celnych świadczonych przez administracje celne dla przedsiębiorców europejskich

Małgorzata Czermińska

Streszczenie

Inicjatywa e-Customs obejmuje szereg przedsięwzięć informatycznych, organizacyjnych i prawnych, mających na celu wyeliminowanie papierowej formy dokumentów w dziedzinie handlu i ceł, skrócenie czasu trwania odpraw celnych z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa transakcji handlowych. Nowoczesna administracja celna musi funkcjonować w oparciu o zaawansowaną infrastrukturę w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jedynie wówczas będzie w stanie zapewnić tańsze i efektywne usługi celne. Dlatego też największe wyzwanie i jednocześnie główny cel programu e-Customs to harmonizacja systemów i procedur celnych w 28 państwach członkowskich. W artykule scharakteryzowano założenia i cele programu e-Customs, przedstawiono jego genezę i ewolucję. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ działań podejmowanych w ramach tego programu na poprawę jakości usług celnych świadczonych dla przedsiębiorstw europejskich.

 Program e-customs – nowa jakość usług celnych świadczonych przez administracje celne dla przedsiębiorców europejskich

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player