Od “centrality” do “intermediacy” w globalnej sieci transportowej? Ukraina jako potencjalny kraj tranzytowy

Kateryna Grushevska, Theo Notteboom

Streszczenie

Ukraina jest obecnie w bardzo skomplikowanej sytuacji gospodarczej i politycznej, która może być punktem zwrotnym w jej dalszej odbudowie i ewolucji. Wzrost ośrodków gospodarczych w Europie Środkowej i Wschodniej stwarza dla Ukrainy szanse rozwoju usług żeglugi bliskiego zasięgu (przez Morze Czarne) oraz śródlądowych i lądowych hub-feederowych sieci do i z tych obszarów. W artykule przeprowadzono badanie potencjalnej roli Ukrainy, w powstających systemach dystrybucyjnych w Europie Wschodniej i Środkowej, w ułatwianiu transportu ładunków z takich regionów jak Azja Środkowa, Kaukaz i jeszcze bardziej odległych obszarów zamorskich. Na podstawie koncepcji “pośrednictwa” i “centralności”, wprowadzonych do literatury przez Fleminga i Hayuth (1994), zostanie przeanalizowana rola Ukrainy w globalnych i regionalnych sieciach transportowych w celu oceny, w jakim stopniu poszczególne regiony Ukrainy mogą stać się ważnymi bramami do Europy. Będzie zaprezentowany obszerny przegląd badań ukraińskich przepływów tranzytowych i funkcji tranzytowej opublikowanych w ciągu ostatnich 20 lat. Otrzymane wyniki zostaną porównane do wyników uzyskanych w rezultacie przeprowadzenia około 20 wywiadów z przedstawicielami biznesu transportowego na Ukrainie i za granicą. Opierając się na wynikach analizy wąskich gardeł i słabości systemu transportowego Ukrainy, zostanie opracowany optymalny plan działania na rzecz integracji Ukrainy z europejską siecią transportową.

 Od “centrality” do “intermediacy” w globalnej sieci transportowej? Ukraina jako potencjalny kraj tranzytowy

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player