Ocena konkurencyjności portów morskich Polski i Niemiec na Bałtyku południowym z wykorzystaniem metod wielokryterialnych

Bohdan Pac, Ryszard Miler

Streszczenie

Artykuł stanowi wstępne podsumowanie wyników badań dotyczących projektu, realizowanego przez pracowników Bałtyckiego Ośrodka Logistyki Stosowanej Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, mającego na celu dokonanie oceny konkurencyjności wybranych portów morskich na Bałtyku Południowym w oparciu o ich potencjał logistyczny, wykorzystując metody wielokryterialne. W tym etapie badań porównano trzy porty polskie i dwa niemieckie. W projekcie zastosowano wybraną metodę wielokryterialną, aby dokonać oceny konkurencyjności za pomocą konkretnych wartości liczbowych. Niemniej jednak, należy zauważyć, że projekt jest tylko próbą rozwiązania problemu konkurencyjności i bada zasadniczo obszar logistyki, zatem nie można jego wyników uogólniać w sensie interdyscyplinarnym.

 Ocena konkurencyjności portów morskich Polski i Niemiec na Bałtyku południowym z wykorzystaniem metod wielokryterialnych

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player