Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 3

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

Streszczenie

Celem części 3 artykułu jest przedstawienie koncepcji pomiaru przedsiębiorczości w oparciu o miernik potencjału przedsiębiorczości przedsiębiorstwa. Miernik pokazuje, w które składniki potencjału przedsiębiorczości podmiot inwestuje swoje środki, zwiększając ich wartość i uznając je jednocześnie za istotne z punktu widzenia zachowań przedsiębiorczych oraz zmiany pozycji konkurencyjnej.

 Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 3

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player