System zarządzania pracownikami wiedzy we współczesnym przedsiębiorstwie

Michał Igielski

Streszczenie

Zmiany w XXI wieku zachodzą szybciej, pojawiają się nieoczekiwanie, nie zawsze w sposób pożądany dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest to domena globalizacji, gdzie nowe zdarzenia – szanse bądź zagrożenia, powodują wyzwania zaistnienia bądź utrzymania się na rynku, przed którymi stawiane są obecnie permanentnie wszystkie przedsiębiorstwa. Coraz więcej zależy od zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa, które stanowią o jego potencjale strategicznym. Stąd też tworzy ono i rozwija umiejętności, zamienia je na kompetencje, które stają się podstawą jego konkurencyjności. Kluczowym uwarunkowaniem w tym procesie staje się, nie tyle co optymalne, ale umiejętne zarządzanie kapitałem intelektualnym, którego znaczenie w ostatnim okresie nieustannie wzrasta, a o sukcesie rynkowym decyduje wspólne zaangażowanie wszystkich jednostek organizacyjnych. Pewne rodzaje pracy wymagają przy tym większej ilości wiedzy, doświadczenia oraz samodzielnego i niestandardowego myślenia niż inne. Dla wszystkich pracodawców istotne jest, by dostrzegać te różnice tworząc zasady zarządzania nową ketegorią specjalistów, posiadających wiedzę użyteczną dla funkcjonowania przedsiębiorstwa – pracownikami wiedzy. Dlatego celem niniejszego artykułu jest próba ukazania systemu zarządzania pracownikami wiedzy we współczesnych
przedsiębiorstwach, w oparciu o przeprowadzone badania, w latach 2013 – 2015, w 100 dużych firmach, działających na obszarze Regionu Morza Bałtyckiego.

System zarządzania pracownikami wiedzy we współczesnym przedsiębiorstwie

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player