Postępowanie awaryjne w przypadku braku zgodności jakości wód balastowych ze standardami konwecyjnymi – możliwe rozwiązania dla portów polskich

Magdalena Klopott

Streszczenie

Dnia 8 września 2017 r. wchodzi w życie Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (Konwencja balastowa) uchwalona w 2004 r., która nakłada wiele obowiązków zarówno na armatorów statków, jak i na Państwa – strony konwencji. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie możliwych rozwiązań, które mogłyby być przyjęte w polskich portach jako środki awaryjne w przypadku, gdy statek nie przestrzega postanowień Konwencji. Artykuł rozpoczyna krótka charakterystyka Konwencji oraz wprowadzonych jej postanowieniami standardów postępowania z wodami balastowymi (D-1 i D-2). W dalszej kolejności opisane zostały potencjalne okoliczności, w których statek może nie spełniać opisanych standardów. Główną część artykułu stanowi omówienie możliwych rozwiązań oraz środków zapobiegawczych, mogących mieć zastosowanie w przypadku niespełniania standardów konwencyjnych. Środki te są istotne w opracowaniu planu awaryjnego i dotyczą takich rozwiązań jak lądowe urządzenia odbiorcze dla wód balastowych, mobilne urządzenia odbiorcze, stosowanie wody pitnej jako wody balastowej itp. Artykuł kończy krótka analiza systemów opłat, mogących mieć zastosowanie w przypadku odbioru i obróbki wód balastowych. Artykuł powstał w oparciu o wnikliwą analizę przepisów Konwencji balastowej i towarzyszących jej regulacji i wytycznych, a także wywiady z przedstawicielami portów oraz urzędów morskich krajów regionu Morza Bałtyckiego.

Postępowanie awaryjne w przypadku braku zgodności jakości wód balastowych ze standardami konwecyjnymi – możliwe rozwiązania dla portów polskich

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player