Wpływ odległości od konkurenta, dostawcy i odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu średnio-wysokiej i wysokiej techniki w Polsce

Piotr Dzikowski

Streszczenie

Artykuł przedstawia wyniki badania, którego celem było określenie wpływu odległości od konkurenta, dostawcy i odbiorcy na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw reprezentujących przemysł średnio-wysokiej i wysokiej techniki w Polsce. W pracy założono, że niewielka odległość od dostawcy lub odbiorcy sprzyja pobudzaniu aktywności innowacyjnej, podczas, gdy niewielka odległość od konkurenta sprawia, że aktywność innowacyjna maleje. Innowacje są rozpatrywane na poziomie przedsiębiorstwa. Badanie uwzględnia dyfuzję typu „nowość w skali firmy”. Przeprowadzona analiza wykazała, że współpraca z lokalnym lub regionalnym dostawcą i odbiorcą przyczynia się do zmniejszenia aktywności innowacyjnej, podczas, gdy krajowy lub zagraniczny dostawca i odbiorca sprzyja jej podejmowaniu. W przypadku konkurenta hipoteza okazała się prawdziwa. Największy pozytywny wpływ na stymulowanie aktywności innowacyjnej mają dostawcy, odbiorcy i konkurenci zagraniczni.

Wpływ odległości od konkurenta, dostawcy i odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu średnio-wysokiej i wysokiej techniki w Polsce

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player