Regulacje prawne a rynek usług ubezpieczeniowych w sektorze MSP w latach 2014-2015 na przykładzie Polski

Aneta Oniszczuk – Jastrząbek, Tomasz Czuba, Monika Kowalska

Streszczenie

Rynek ubezpieczeń obok usług bankowych i telekomunikacyjnych jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem w Polsce. Od 1990 roku, w którym przyjęto Ustawę o działalności ubezpieczeniowej, liczba towarzystw ubezpieczeniowych znacznie wzrosła. Szybkie przyjęcie w/w Ustawy związane było z transformacją systemu i pilną potrzebą dostosowania tej części gospodarki do norm obowiązujących w państwach kapitalistycznych. Ujednolicenie prawa, przyjęcie międzynarodowych konwencji dotyczących ubezpieczeń sprzyjało rozwojowi tego sektora. W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych pojawiły się nowe, lepsze usługi, od najprostszych ubezpieczeń komunikacyjnych lub mienia, po skomplikowane ubezpieczenia finansowe.

Regulacje prawne a rynek usług ubezpieczeniowych w sektorze MSP w latach 2014-2015 na przykładzie Polski

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player