Instytucja wolnych obszarów celnych w polskich portach morskich

Hanna Klimek, Marta Wawrowska

Streszczenie

Porty morskie, jako ważne elementy międzynarodowych i krajowych systemów transportowych, stanowią atrakcyjne miejsca dla prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej, związanej głównie z obsługą ładunków oraz przewożących je środków transportu (a także pasażerów). Od najdawniejszych czasów były też ośrodkami atrakcyjnymi dla lokowania działalności handlowej. Instytucjami związanymi z realizacją funkcji handlowej portów są wolne obszary celne. Celem arty-kułu jest przedstawienie ich jako miejsc szczególnie sprzyjających rozwojowi handlu międzynarodowego, oferujących liczne korzyści i udogodnienia, a w szczególności zaprezentowanie trzech tego typu obiektów od połowy lat 90. XX wieku nie-przerwanie funkcjonujących w polskich portach morskich.

 Instytucja wolnych obszarów celnych w polskich portach morskich

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player