Transport kombinowany kontenerów na dolnej Wiśle

Krystyna Wojwodzka-Król, Ryszard Rolbiecki

Streszczenie

Wzrost znaczenia transportu wodnego śródlądowego w przewozach kombinowanych musi być postrzegany nie tylko jako jeden ze sposobów realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu, ale także w szerszym kontekście realizacji polityki klimatycznej. W Europie Zachodniej przewozy kombinowane w transporcie wodnym śródlądowym przede wszystkim związane są z transportem kontenerów. W krajach tych przewozy te rozwijają się nie tylko na Renie, ale także innych drogach wodnych. W Europie Zachodniej transport wodny śródlądowy postrzegany jest jako wyjątkowo atrakcyjny w obsłudze zaplecza portów morskich, i choć pozycja żeglugi śródlądowej w portach morskich jest zróżnicowana, to szczególnie umacnia się w największych pod względem przeładunków kontenerów portach: Rotterdam, Hamburg, Antwerpia, Bremerhaven.
Europejskie tendencje w zakresie wykorzystania śródlądowych dróg wodnych odpowiadają współczesnym wyzwaniom i powinny stanowić przykład zwłaszcza dla rozwiązań problemów na zapleczu portów morskich ujścia Wisły. Szansą na rozwiązanie tego problemu jest przyjęty w czerwcu 2016 r. przez Radę Ministrów dokument pt. „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. W dokumencie tym po raz pierwszy wskazano na celowość uzyskania znacznej poprawy warunków nawigacyjnych na Wiśle. Pojawiają się jednak obawy, że cel ten przy bardzo rozszerzonym zakresie priorytetów i prac inwestycyjnych, nie będzie zrealizowany.

 Transport kombinowany kontenerów na dolnej Wiśle

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player