Lokalizacja i potencjał Portu Gdynia jako elementy jego konkurencyjności

Adam Salomon

Streszczenie

Głównym celem artykułu jest charakterystyka obecnej działalności portu morskiego w Gdyni. Kolejny cel stanowi opis jego czynników lokalizacyjnych i potencjału przeładunkowo-składowego w latach 2007-2015 jako elementów jego konkurencyjności. W artykule skupiono się na przedstawieniu charakterystyki portu w Gdyni z uwzględnieniem jego położenia geograficznego oraz specjalizacji. Dokonano w nim analizy podstawy prawnej działania portu, struktury kapitału akcyjnego, struktury organizacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA i najważniejszych organów spółki. Dodatkowo, przedstawiono charakterystykę najważniejszych terminali uniwersalnych i specjalistycznych operujących na terenie portu. W artykule dokonano także omówienia najważniejszych inwestycji, jakich dokonano w porcie w latach 2007-2015 w celu poprawy funkcjonowania portu i zapewnienia jak najlepszej jakości wykonywanych usług.

 Lokalizacja i potencjał Portu Gdynia jako elementy jego konkurencyjności

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player