Współczesne dylematy poszukiwania nowego ładu gospodarczego

Krystyna Dziworska, Anna Górczyńska

Streszczenie

Przedłożony artykuł jest autorską refleksją nad problemem odpowiedzialności społecznej w działalności gospodarczej. Nawiązując do dorobku nauk ekonomicznych i humanistycznych, autorskiej wiedzy i doświadczeń zawodowych, rozważano kwestię potrzeby sformułowania nowych reguł gry we współczesnej gospodarce. W ostatnich latach, wobec globalizacji rynków, licznych kryzysów gospodarczych i społecznych, skandali moralno-etycznych w biznesie, tendencji ku władzy absolutnej, niekiedy bez poszanowania ładu konstytucyjnego, uzasadniona jest pilna potrzeba poszukiwań rozwiązań modelowych zbliżających nas ku optymalizacji ogólnogospodarczej z zachowaniem społecznej odpowiedzialności.

 Współczesne dylematy poszukiwania nowego ładu gospodarczego

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player