Zmiany w polskim systemie bankowym po roku 1989

Justyna Rutecka

Streszczenie

Po roku 1989 polski system bankowy przeszedł szereg zmian związanych między innymi z liberalizacją, globalizacją i deregulacją. Zmiany te przyczyniły się do powstania charakterystycznego dla gospodarki rynkowej układu dwuszczeblowego. W systemie tym bankiem banków oraz bankiem państwa jest bank centralny ze swą funkcją emisyjną. Utrzymuje on stabilność finansową a tym samym kontroluje wraz z Komisją Nadzoru Finansowego działalność banków komercyjnych. Banki komercyjne po przemianach ustrojowych stały się instytucjami samorządnymi i nastawionymi na zysk oraz konkurencję. Zmiana ta spowodowała, że omawiany sektor od roku 1989 do dziś charakteryzują liczne zmiany związane z procesem konsolidacji. Zagraniczny kapitał, konieczność dostosowania się do wymagań Unii Europejskiej, zmiany technologiczne i prawne spowodowały, że słabsze banki zostały przejęte przez silniejsze ekonomicznie i organizacyjnie instytucje.

 Zmiany w polskim systemie bankowym po roku 1989

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player