Czas kontroli granicznych ładunków transportowanych w ramach morsko-lądowych łańcuchów transportowych jako czynnik konkurencyjności polskich portów morskich

Michał Pluciński

Streszczenie

Czas kontroli granicznych związanych z obsługą ładunków transportowanych w ramach morsko-lądowych łańcuchów transportowych stał się istotnym elementem konkurencyjności portów morskich. Niekorzystna sytuacja w tym zakresie istniejąca w polskich portach morskich, na tle innych portów morskich obsługujących to samo zaplecze gospodarcze, spowodowała iż znacząca część ładunków (głównie drobnicy skonteneryzowanej) obsługiwana była poza polskimi portami morskimi. Sytuacja ta zaczęła się zmieniać wraz z wejściem w życie zmian w regulacjach dotyczących podatku VAT (2011 r.) oraz tzw. Pakietu „Porty 24″ (2014 r.). W zdecydowanej większości oddziałów celnych zlokalizowanych w największych portach morskich Polski skróceniu uległy zarówno czasy obsługi zgłoszeń celnych, jak i czasy tzw. odpraw wspólnych. Istotnie wzrósł również udział zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej. W okresie 2007-2015 ponad trzykrotnie zwiększyły się należności celno-podatkowe z tytułu obrotu morsko-lądowego w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

 Czas kontroli granicznych ładunków transportowanych w ramach morsko-lądowych łańcuchów transportowych jako czynnik konkurencyjności polskich portów morskich

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player