Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej w Polsce

Jerzy Piotr Gwizdała

Streszczenie

W Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, w finansowaniu inwestycji z zakresu energetyki wykorzystywana jest struktura project finance. Ten sposób finansowania inwestycji jest często wykorzystywany na świecie. Zahamowanie tendencji wzrostowej w ostatnich okresach spowodowane było światowym kryzysem finansowym oraz niestabilnością finansową w krajach strefy euro. W związku z koniecznością rozwoju infrastruktury energetycznej związanej ze źródłami odnawialnymi można się spodziewać znacznego wzmocnienia w stosowaniu techniki project finance. Szczególny progres może zostać uwidoczniony w konstrukcji partnerstwa publiczno–prawnego (PPP), gdzie inwestycje publiczne realizowane są przez przedsiębiorstwa prywatne. Firmy, w przypadku realizacji inwestycji z zakresu PPP, prawie zawsze wykorzystują finansowanie przedsięwzięcia typu project finance, ponieważ jest to korzystny sposób na wydzielenie ryzyka związanego z inwestycją z bilansu spółki.

 Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej w Polsce

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player