Kraje bałtyckie w strefie euro – proces wejścia i skutki

Jarosław Wołkonowski

Streszczenie

W artykule dokonano analizy procesu wstąpienia krajów bałtyckich do strefy euro i zbadano skutki po przyjęciu wspólnej waluty. Chociaż Estonia, Łotwa i Litwa wstąpiły do strefy euro w różnych latach to można zauważyć wiele cech wspólnych zarówno w procesie wstąpienia, jak i w okresie funkcjonowania już w euro strefie. Artykuł składa się z trzech części – w pierwszej dokonano analizy spełnienia kryteriów konwergencji przez kraje bałtyckie, zaś w drugiej części zbadano skutki, jakie można zaobserwować w gospodarkach trzech krajów bałtyckich. W trzeciej części dokonano analizy porównawczej inflacji realnej i indeksu inflacji postrzeganej w trzechletnim okresie – przed, w trakcie i po przyjęciu euro. W tym celu zostały dokonane obliczenia uproszczonych miesięcznych indeksów inflacji postrzeganej krajów bałtyckich i porównano z inflacją realną. Różnice między indeksem inflacji postrzeganej a realną inflacją w krajach bałtyckich były podobne jak w Austrii i w Niemczech w okresie wstąpienia do strefy euro.

 Kraje bałtyckie w strefie euro – proces wejścia i skutki

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player