Redukcja emisji spalin w transporcie ładunków a ceny paliw

Eugen F. Spangenberg

Streszczenie

Obecnie największym źródłem emisji gazów cieplarnianych jest przemysł i transport. Udział źródeł odnawialnych w strukturze energetycznej całego świata wciąż jest na niskim poziomie. Jednakże spośród dostępnych i używanych paliw wyróżnia się te, które cechują się znacznie niższą emisją spalin. W tym kontekście pod znakiem zapytania stoi produkcja i stosowanie biopaliw, których spalanie powoduje znacznie większą emisję aniżeli spalanie gazu. Pojazdy zasilane gazen CNG lub LNG wpiusują się w tym kontekście jako najczystsze paliwa, szczególnie pod względem CO2. Doświadczenia stosowania LNG w transporcie lądowym przenoszone są do sektora żeglugowego i stanowią istotny element przyszłych technologii napędów statków, szczególnie wobec zaostrzających się limitów zawartości SOx oraz NOx w spalinach statkowych.
Głównym celem artykułu jest wykazanie istotnych różnic oddziaływania na środowisko przez sektor transportu ze względu na różne źródła energii. Od tego zależeć będzie sprawność systemu transportowego w przyszłości w kontekście wdrażania procesu internalizacji kosztów zewnętrznych i obciążania nimi podmioty generujące emisje GHG. Stosowane i wdrażane nowe technologie powinny w szczególności jako pierwsze brać pod uwagę redukcję CO2.

 Redukcja emisji spalin w transporcie ładunków a ceny paliw

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player