Zawód księgowego – dawniej i dziś

Pavlo Denchuk, Victoria Rozheluk

Streszczenie

O skuteczności działań zespołu księgowych w systemie zarządzania przedsiębiorstwem rynkowym decyduje ich poziom profesjonalizmu, nie tylko w zakresie przepisów i zasad księgowości, lecz również w zakresie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji o charakterze produkcyjnym, finansowym i inwestycyjnym, a także wpływania na strategię rozwojową przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji przy jednoczesnym zapewnieniu informacji różnym grupom użytkowników. Przedmiot niniejszej pracy stanowią kompetencje księgowych szczebla kierowniczego i wpływ tych kompetencji na efektywne praktyki księgowe. W tekście poruszono także zagadnienie kształtowania umiejętności zawodowych personelu księgowego, które stanowią podstawę wydajnego funkcjonowania usług księgowych.

 Zawód księgowego – dawniej i dziś

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player