Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych w Polsce

Magdalena Markiewicz

Streszczenie

Cel. Dokonanie analizy uwarunkowań rozwoju klastrów turystycznych w Polsce na podstawie istniejących inicjatyw klastrowych oraz naświetlenie czynników sprzyjających i zobrazowanie barier rozwojowych dzisiejszego klasteringu.
Metoda. Badania literaturowe przedmiotu, dane statystyczne oraz badania własne – ankietowe. Zastosowano metodykę tabelaryczno-liczbową oraz analizę porównawczą.
Wyniki. W toku pracy przeprowadzono badania literaturowe i empiryczne związane z klasteringiem jako zjawiskiem innowacyjności w gospodarce oraz jego oddziaływaniem na polskie podmioty gospodarcze, gremia naukowe oraz samorządy. Powyższe studia pozwoliły na dogłębne przeprowadzenie analizy tematu w zakresie uwarunkowań rozwojowych klastrów, a tym samym zrealizowanie celu pracy.

Idea klasteringu znana jest na świecie od wielu lat. W Polsce koncepcja klastra jest nadal pojęciem dość nowym, chociaż wzmianki na ten temat pojawiały się już pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Celem pracy było dokonanie analizy uwarunkowań rozwoju klastrów turystycznych w Polsce na podstawie istniejących inicjatyw klastrowych oraz naświetlenie czynników sprzyjających i zobrazowanie barier rozwojowych dzisiejszego klasteringu. W toku pracy przeprowadzono badania literaturowe i empiryczne związane
z klasteringiem, jako zjawiskiem innowacyjności w gospodarce oraz jego oddziaływaniem na polskie podmioty gospodarcze, gremia naukowe oraz samorządy. Powyższe studia pozwolily na dogłębne przeprowadzenie analizy tematu w zakresie uwarunkowań rozwojowych klastrów, a tym samym zrealizowanie celu pracy. Niniejszy artykuł jest oryginalny ze względu na zastosowanie stosunkowo nowego podejścia
do sektora turystycznego, w którym podejście to nie było szerzej wykorzystywane.

 Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych w Polsce

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player