Skuteczność mechanizmu konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce

Wojciech Błaszkowski, Henryk Ćwikliński

Streszczenie

Cel. W artykule podjęta została tematyka liberalizacji rynku telekomunikacyjnego w Polsce i jej wpływ na ceny usług w tym obszarze. Autorzy dowodzą, iż sam postęp technologiczny w zakresie telekomunikacji w Polsce nie wpłynął wyraźnie na obniżkę cen.
Metoda. W ramach badania wskazanego problemu posłużono się analizą danych statystycznych oraz zastosowano metodę porównawczą, obejmującą zjawiska zachodzące na rynkach telekomunikacyjnych w Polsce i innych krajach.
Wyniki. Z wyraźnym spadkiem taryf mieliśmy do czynienia dopiero po uwolnieniu rynku i wprowadzeniu zasad konkurencji. W krajach, w których operator publiczny szybciej tracił swoją uprzywilejowaną pozycję, zdecydowanie wcześniej następował spadek cen usług telefonicznych.

 Skuteczność mechanizmu konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player