تور استانبول آموزش وردپرس صندلی اداری آگهی رایگان آموزش وردپرس

Świadomość jakości powietrza i jej wpływu na życie i zdrowie

Piotr Oskar Czechowski, Tomasz Owczarek

Streszczenie

Cel. Jakość powietrza ma istotny wpływ na wiele aspektów ludzkiego życia, w tym jeden z najistotniejszych, czyli jego zdrowie. Jakość życia, samopoczucie, predyspozycje do zachorowań, intensyfikacja objawów chorobowych a nawet śmierć może być związana z jakością powietrza i zanieczyszczeniami w nim zawartymi. Wpływ ten jest nieraz trudny do oceny, a związki przyczynowo-skutkowe mało uchwytne. Wiedza na temat tego zagadnienia nie zawsze jest pełna, a jej źródła – bardzo różne i czasami mało wiarygodne.
Celem badania jest próba oceny stanu wiedzy na temat jakości powietrza oraz jego wpływu na stan zdrowia. Przedmiotem zainteresowania są również działania podejmowane przez badanych w celu przeciwdziałania złej jakości powietrza.
Metoda. W analizie wykorzystano dane pochodzące z badania przeprowadzonego w Legionowie w 2017 roku, na grupie blisko 250 osób. Do wnioskowania wykorzystano metody statystyczne, zarówno parametryczne jak i nieparametryczne. Wykorzystano testy ANOVA, U Manna-Whitneya, mediany, niezależności chi-kwadrat oraz analizę skupień.
Wyniki. Badani interesują się jakością powietrza w swoim otoczeniu i są przekonani, że ma ono wpływ na ich życie. Są przekonani, że negatywnie na nią wpływają samochody osobowe i ciężarowe poruszające się w okolicy oraz dymy z kominów centralnego ogrzewania. Zauważają, że jakość powietrza ma wpływ na ich zdrowie, szczególnie w przypadku chorób układu oddechowego.

 Świadomość jakości powietrza i jej wpływu na życie i zdrowie

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player