Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Grupy Wyszehradzkiej

Grzegorz Szczodrowski

Streszczenie

Cel. Celem artykułu jest przedstawienie i ogólna ocena kierunku zmian konkurencyjności krajów Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Kraje te są porównywane ze sobą, ze względu na to, że w podobnym czasie zaczęły przemiany rynkowe, w tym samym czasie stały się członkami Unii Europejskiej i stanowią zwarty geograficznie blok krajów w Europie Środkowej. W konsekwencji, potencjalni inwestorzy analizują zachodzące zmiany, aby podejmować optymalne decyzje w zakresie wyboru miejsca działalności gospodarczej. Analiza dotyczy roku 2016, w odniesieniu do pierwszego, pełnego roku członkostwa w UE, czyli 2005.
Metoda. W celu względnej porównywalności, posłużono się głównymi danymi z rankingów: WEF Global Competitiveness Report, IMD World Competitiveness Yearbook oraz sporządzanego przez Bank Światowy Doing Business Report.
Wyniki. Analiza rankingów ukazuje, że nie wszystkim krajom udało się w omawianym okresie na tyle wzmocnić swoje gospodarki, aby polepszyć międzynarodową konkurencyjność. W zakończeniu przedstawiono wnioski, wynikające z przeprowadzonych analiz.

 Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Grupy Wyszehradzkiej

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player