Czy inwestycje rewitalizacyjne kształtują tożsamość miast?

Krystyna Dziworska, Anna Górczyńska

Streszczenie

Rewitalizacja i zarządzanie nią, w przestrzeni miasta, jest procesem złożonym, wymagającym identyfikacji skali i zakresu potrzeb, źródeł finansowania, licznych prac, angażujących różnych partnerów na etapie przygotowania i realizacji projektów. Przywołując współczesne doświadczenia rewitalizacyjne Gdańska, które jest miastem o zmie­niającej się w czasie wieków tożsamości można przyjąć, iż procesy odnowy miast wydają się nie mieć nigdy końca, a ich kierunek i zakres zmienia się.

Hipotezą badawczą pracy jest założenie, iż inwestycje rewitalizacyjne generują liczne korzyści o charakterze ekonomicznym, społecznym, ekologicznym itp., które to, w istotnej mierze, kształtują tożsamość miasta. Tym samym, celem opracowania jest wskazanie roli inwestycji rewitalizacyjnych w procesie budowy tożsamości miasta. Realizując cel badawczy artykułu posłużymy się również przykładami projektów rewitalizacyjnych miastaGdańska.

W postępowaniu badawczym wykorzystano metodę studiów literatury i wnioskowania logicznego oraz analizę studiów przypadków projektów rewitalizacyjnych.

 Czy inwestycje rewitalizacyjne kształtują tożsamość miast?

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player