Paradoksy rozwoju globalizacji

Roman Y. Zvarych

Streszczenie

Artykuł koncentruje się na negatywnym wpływie globalizacji na gospodarkę świa-tową. Celem badań jest usystematyzowanie procesów globalnych i zarysowanie pa-radoksów ich rozwoju. Artykuł określa etymologię globalizacji, scharakteryzował jej definitywny aparat. Analizuje technografię powstawania i formowania teorii globa-lizacji, usystematyzowała główne obszary swoich badań. Badanie charakteryzuje spór dotyczący konceptualizacji zjawiska globalizacji. Przeanalizowano proces przemyślenia zmiany społecznej, szczególnie w odniesieniu do powołania istnieją-cych form aktywności. Opracowany systematyczna krytyka globalnych procesów i jej podstawowe krytyczne komentarze. Artykuł opracował globalne perspektywy tektonicznych osuwiska krytycznych zmian w otoczeniu globalnym, które wpłynie na światowe megatrendy. Badanie wykazało, że model alterglobalny powinien być implementacją nowych zasad globalnego systemu, który będzie oparty na partner-stwie społecznym, ochronie i dobrobycie państwa.

 Paradoksy rozwoju globalizacji

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player