Analiza procesów logistycznych związanych z obsługą klienta w firmie Würth Polska Sp. z o.o. – studium przypadku

Michał Igielski

Streszczenie

Permanentne zmiany na rynku, stawiają przed przedsiębiorstwami nowe wymogi w zakresie kreowania i dostarczania satysfakcji klientom. Zmieniają się również oczekiwania klientów nie tylko odnośnie jakości produktów, ale również w obszarze sposobu ich dostarczenia zainteresowanej stronie. Stąd też celem niniejszego opracowania jest analiza procesów logistycznych dotyczących obsługi klienta w firmie firmy Würth Polska. W związku z tym zostały przytoczone współczesne definicje logistyki oraz procesów logistycznych. Zaprezentowano również opis prowadzonych, przez autora opracowania, badań własnych dotyczących funkcjonowania badanego podmiotu oraz opinii jego klientów na temat świadczonych usług. Dokonane analizy materiałów wewnętrznych badanego podmiotu oraz wyniki przeprowadzonych badań, ukazały konieczność wprowadzenia udoskonaleń, w procesie dostarczania zamówionego towaru, pomimo dużego doświadczenia i uznania marki firmy na rynku. Można zatem postawić pytanie, czy podobne problemu występują także u innych tego typu firm funkcjonujących na polskim rynku?

 Analiza procesów logistycznych związanych z obsługą klienta w firmie Würth Polska Sp. z o.o. – studium przypadku

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player