Znaczenie własności prywatnej w gospodarce

Krzysztof Dobrowolski

Streszczenie
W artykule poddano teoretycznej analizie możliwości uruchomienia i funkcjonowania mechanizmów: rynkowego i konkurencji w gospodarce upaństwowionej i rynkowej z dominacją własności prywatnej. Przeprowadzona analiza wskazuje, że w gospodarce upaństwowionej mechanizm rynkowy nie może funkcjonować, natomiast mechanizm konkurencji przyjmuje specyficzną, zdeformowana postać. Jedynie w gospodarce zdominowanej przez własność prywatną oba mechanizmy mogą prawidłowo funkcjonować.
W ostatniej części artykułu zajęto się problemem niepełnej prywatyzacji jako rezultatem stosowania różnych metod przekształceń własnościowych. Dokonano także analizy wpływu niepełnej prywatyzacji na funkcjonowanie mechanizmu rynkowego i mechanizmu konkurencji na różnych typach rynków cząstkowych.

Znaczenie własności prywatnej w gospodarce

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player