Koncepcja pomiaru konkurencyjności portów morskich

Janusz Dąbrowski

Streszczenie
Badanie konkurencyjności stało się ważnym narzędziem polityki prowadzonej przez zarządy portów morskich i poszczególne przedsiębiorstwa portowe. Pomiar pozycji i zdolności konkurencyjnej jest ważnym i pierwszym krokiem w diagnozowaniu słabych i mocnych stron portu morskiego oraz szans i zagrożeń w stosunku do konkurentów. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji pomiaru konkurencyjności portów morskich. W artykule omówiono specyfikę konkurencyjności portów morskich, sformułowano wymagania w stosunku do metody a następnie przedstawiono koncepcję jej pomiaru.

Koncepcja pomiaru konkurencyjności portów morskich

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player