Motywy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw w dobie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego

Joanna Bednarz

Streszczenie
Konieczność sprostania konkurencji i chęć budowania przewagi konkurencyjnej na rynku przyczyniają się do ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Motywy przyświecające kierownictwu przedsiębiorstwa w podejmowaniu działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych są zróżnicowane i uzależnione od indywidualnej sytuacji danego podmiotu na rynku. W literaturze wyróżnia się cztery grupy motywów: rynkowe, kosztowe, zaopatrzeniowe (zasobowe) i strategiczne. Niestety globalny kryzys finansowy i gospodarczy, który rozpoczął się w połowie 2007 roku, w znacznym stopniu wpłynął na działalność podmiotów gospodarczych. Spadek popytu, trudna sytuacja gospodarcza i finansowa wielu przedsiębiorstw wpłynęły na konieczność przewartościowania celów ich działalności, w tym również motywów ekspansji na rynki zagraniczne. W artykule zaprezentowano przyjętą w literaturze klasyfikację i charakterystykę motywów ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne oraz ukazano ich specyfikę w dobie globalnego kryzysu finansowego.

Motywy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw w dobie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player