Badania użyteczności przy wykorzystaniu technologii eye-tracking’u

Michał Laskowski

Streszczenie
Śledzenie ruchu gałek ocznych pozwala nam zrozumieć więcej niż tylko kliknięcia oraz scenariusz nawigacji użytkownika. Dowiadujemy się o niuansach, na co użytkownik zwraca uwagę i dlaczego oraz jakimi wzorami użytkowymi się kieruje. Możemy na przykład zidentyfikować, które elementy interfejsu powodują niepotrzebne zwrócenie uwagi, a które są niezauważalne. Aparatura umożliwiająca przeprowadzanie badań ruchu gałek ocznych jest bardzo dokładna, umożliwia obecnie badanie pozycji oka z częstotliwością dochodzącą do 120 razy na sekundę. Na podstawie uzyskanych rezultatów istnieje możliwość automatycznego generowania wykresów i map cieplnych. W mojej ocenie największym wyzwaniem stojącym przed współczesnymi badaczami jest dobór metodologii badań, czyli takich elementów jak: czasu ekspozycji badanego medium, określenie długości fiksacji, dobór próby, czy stworzenie warunków badania, w których użytkownik będzie zachowywał się naturalnie.

Badania użyteczności przy wykorzystaniu technologii eye-tracking’u

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player