Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu i implementacji kursów e-learningowych

Michał Kuciapski

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego modelu zarządzania ryzykiem w zakresie gospodarowania projektami kursów e-learningowych. Autor pokazał model zarządzania ryzykiem jako część zintegrowanego modelu zarządzania projektami procesów e-learnigowych. Punktem wyjścia dla prezentowanych treści była analiza obecnego stanu literatury naukowej w dziedzinie zarządzania projektami e-learningowymi z tezą, że nie istnieją odpowiednie modele dostosowane do specyfiki ryzyka w e-learningu. Dla potwierdzenia tak sformułowanej tezy zostały zaprezentowane studia przypadków czterech instytucji posiadających znaczące doświadczenie w dziedzinie e-learningu.

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu i implementacji kursów e-learningowych

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player