Od specyfikacji wymagań do generowania kodu źródłowego: transformacje w języku UML i metodyce RUP

Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski

Streszczenie
Polska literatura związana z językiem UML doczekała się znacznej liczby publikacji związanych ze specyfikacją języka UML. Nieliczne spośród nich koncentrują się na praktycznych aspektach użytkowania tego języka w kontekście zastosowania narzędzi CASE oraz metodyki RUP. Artykuł poświęcono prezentacji ścieżki przejścia od założeń wyrażonych przypadkami użycia do strukturalnego kodu źródłowego systemu informatycznego. Punkt 1 podsumowuje podstawowe zagadnienia związane z językiem UML oraz metodyką RUP. Punkt 2 przedstawia zakres transformacji. Punkt 3 ilustruje przejście od wymagań do kodu na przykładzie systemu wspomagania realizacji projektów informatycznych.

Od specyfikacji wymagań do generowania kodu źródłowego: transformacje w języku UML i metodyce RUP

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player