Prowadzenie działalności gospodarczej w świetle zarządzania informacją

Michał Żynda

Streszczenie
Artykuł poświęcono kreowaniu jednej z kluczowych przewag konkurencyjnych we współczesnej gospodarce, jaką jest umiejętność zarządzania informacją. Autor precyzuje pojęcie informacji, jej miejsce oraz znaczenie w praktyce gospodarczej. Cechy charakterystyczne tego zasobu, a także proces jego obiegu w przedsiębiorstwie. Kwestie pozyskiwania i systematyzowania zasobów informacyjnych w bazach oraz hurtowniach danych stanowią aspekt działalności gospodarczej, którego nie wolno pomijać w planowaniu. Są czynnikiem decydującym długookresowo o możliwości operowania przedsiębiorstwa na rynku. Podejmowanie decyzji wspomagane jest na wszystkich szczeblach zarządzania przez narzędzia informatyczne. Aby sprawnie reagować na zmiany otoczenia struktura organizacyjna przedsiębiorstw powinna być tożsama z modułową strukturą oprogramowania. Należy pamiętać również o odpowiednim doborze oprogramowania pomocniczego służącego gromadzeniu zasobów wiedzy w formie elektronicznej w organizacji.

Prowadzenie działalności gospodarczej w świetle zarządzania informacją

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Komentarze są zamknięte, ale sygnały trackback oraz pingback działają.