Pojęcie i czynniki dostępności transportowej portów morskich

Janusz Dąbrowski, Hanna Klimek

Streszczenie
Dostępność transportowa portów morskich stanowi przedmiot wielu badań ekonomicznych. W praktyce jest wykorzystywana przez operatorów portowych i zarządy portów do promowania swoich usług i konkurowania na rynku. Istniejące podstawy teoretyczne dostępności transportowej portów morskich nie są jednak wystarczająco dobrze opracowane. Celem artykułu jest próba usystematyzowania i pogłębienia dotychczasowego dorobku w tej dziedzinie. Zaproponowano definicje dostępności transportowej z szerszej i węższej perspektywy, wskazano na różne typy dostępności i ich wzajemne relacje. Uzupełniono te rozważania o klasyfikację czynników kształtujących dostępność transportową portów morskich.

Pojęcie i czynniki dostępności transportowej portów morskich

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

One response to “Pojęcie i czynniki dostępności transportowej portów morskich”

  1. bRobertD

    досуг в сочи

Zostaw odpowiedź