Kierunki rozwoju rynków żeglugowych

Tomasz Nowosielski

Streszczenie

Rynki żeglugowe są związane realizacją transakcji handlu międzynarodowego, które generują potrzeby transportowe. Potrzeby te mogą dynamicznie się zmieniać w zależności od sytuacji na światowych rynkach surowcowych i towarowych. Przeobrażanie się rynków żeglugowych spowodowane może być także zmianą dotychczasowych relacji przewozowych oraz powstaniem nowych w różnych rejonach geograficznych. Przewiduje się, że w przyszłości nastąpią zmiany obejmujące rynki żeglugowe, przejawiające się osłabieniem przewozów morskich w rejonie Ameryki Północnej i Europy na rzecz Azji.

 Kierunki rozwoju rynków żeglugowych

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player